Son güncelleme tarihi August 28, 2023 | 5963 Views


Günümüzdekibulanandijitaldünyadaçocuklarpekçokbilgiyeulaşabilirler.Bu ilgiarasındagençlikteulaştırmayacakyetişkinlereyönelikİçeriğiMateryal de bulunur.

Porno İçeriğidijitalplatformlardaçocuklar için uygunolmayanaçıkseçikfotolara, videolara ve yazılarayönlendirir. Bunungibiiçeriğeçocuklaramaruzbıraktığında, ilişkilerindesağlıksızdavranışındoğmasının, karışmışbedeninalgılanmasının ve erkencinselleştirmeninsebebolur.Dahası, buzihinselsağlığına, onuruna ve toplamduygusaldurumunazararverir.

Bu yüzden, internet kullandığı zaman çocuklara porno içeriğindenuzaktutmak için güvenliğinisağlamakenönemlisidir.Çocuklaraböylebiruygunsuziçeriğeulaşmaktan ve tesadüfenbulmaktanuzakkoymakilk tercihdirçünkübununduygusal ve psikolojikolarakbüyüketkisi var.

Google’inyaptığıbiraraştırmayıgöre, web’desörfyaptığı zaman 9-15 yaşındaki%60çocuklarıpornografikiçeriğinikarşılaşmışlar. Bu yazı Google Chrome gibipopüler webtarayıcısındaki Porno İçerikliMateryaldançocukalarıngüvenliğisağlamasınaönemveriparaştırmakilehedeflendirmiş.

Yöntem 1: Telefonunuzda “Spymaster Pro” kullanıp Porno İçeriğiniEngellemesi

Telefonunuzda “Spymaster Pro” kullanıp Porno İçeriğiniEngellemesi

1. Android veya iOS cihazınızdaSpymaster Proindirin.
2. Uygulamayıaçın ve menüde “Ayarlar” seçin.
3. “WebsitesineEngelleyin” seçin ve engellemekistediğiniz Porno WebsitelerinURL’leriekleyin.
4. Herhangibiriçeriğiniengellemek için kullandığıkelimelerinözelanahtarkelimeleri de ekleyebilirsiniz.
“Spymaster Pro” kullanmaya kolay bir kullanıcı arayüzüye sahiptir ve kolay kullanılır. Uygulama güvenlidir ve hedef olan cihazın hareket tarzın doğru, geliştirmiş bir bilgi verir & internette mevcut olan zararlı içeriğe engellemeye yetkilidir.

Yöntem 2: Google Chrome’dekiHazırSüzmeSeçenekleri

Google Chrome’dekiHazırSüzmeSeçenekleri

Bu konuda Google Chrome’dekiçoğuhazırSüzmeSeçenekleriyardımcıolabilirler. Bu yöntem Google Chrome PC’de Porno İçeriğeEngellemeyiuygundur.Aşağıda Google Chrome’dekiHazırSüzmeSeçenekleriyetkivermek için adımlarıyazılır.
1. Google Chromebaşlatın ve sağüstköşedebulananüçnoktalıgörseledokunun.
2. Sonraaçılanmenüsügörenecek, burdadahaçokseçenekleribulunur. Sonra “Ayarlar” seçin.
3. Sol el tarafından “Gizlilik ve Güvenlik” seçin.
4. Çoğuseçeneklerarasından “Güvenlik” seçin.
5. Geçenadımıntamamladıktansonragörünengüvenligözatmaseçeneklerinaltında “ArtırılmışKoruma”seçin.

Yöntem 3: Website EngellemeUzantılarıKullanın

Website EngellemeUzantılarıKullanın

Chrome Store’de porno içeriğeengellemeyeyardımcıolacakwebsitelereengellebilecekçoğuuzantılarıvar.Google Chrome bilgisayarda Web Store’e ulaşmak çok kolaydır ve Chrome We Store’de sizler için her türlü faydalı website uzantıları var. “Chrome Web Store” nasıl açılır ve her hangi bir uzantı nasıl indirilir aşağıda belirtilmiş.
1. Google Chrome’unsağüstköşedakiüçnoktalıkgörseleseçin.
2. Kursörü “Uzantılar” seçeneklerikadaralın.
3. Ekrandaikidahaseçeneklerigörünecekler. “Chrome Web Store ZiyaretEdin” seçeneğiseçin.
4. Bilgisayarınızda Chrome Web Store açılacak. Store’in sol üst köşede arama kutusu bulacaksınız. Arama kutuda “Site Ex Engelleme” yazın and “Gir” basın.
5. İlk bulanan sonucu seçin, bu size anasayfayı yönlendirecek &“Chrome’e Ekleyin” diye bir seçenek görünecek, bunu seçin.
6. Tarayıcının merkezde iki seçenekli beliren pencere görünecek, “Uzantı Ekle” basın.

Yöntem 4: Google Chrome’deSınırlıModunAyarlaması

Google Chrome’deSınırlıModunAyarlaması

Google Chrome’desınırlımodu, Google Search veyaYoutubegibiçoğuplatformlarda porno içeriğeengellenmek için tasarlanmış. Bu tümiçeriğeengellenmezamabu porno içeriğegörünmektenkurtarmak için ekstrabirkatsağlar. BöyleyaptığınızdasizYoutube’debunuayarlayabilirsiniz.
1. Google Chrome açın ve URL seçenekte youtube.com yazıp basın.
2. Sağüstköşedebulananhalkalıgörseleseçin ve “SınırlıModu” seçeneğibulun.
3. Sınırlımoduayarlamak için bunuseçin.
4. Google hesabınızdagirişyapmayıhatırlayınçünkügirişyapmadanbuolmaz.

Yöntem 5: Bilgisayarınızdaki Google Hesabınızda “GüvenliArama” seçeneğinayarlaması

Telefonunuzda “Spymaster Pro” kullanıp Porno İçeriğiniEngellemesi

Google Hesabınızhesabayarlarındagüvenliaramaseçeneği de sunuyor. Bunuayarladıktan sonar google aramanızda her hangibir porno içeriğigörmeyeceksiniz. Bu yöntem hem kolay hem çocuklar için güvenlidir.
1. Eğerki Chrome tarayıcınızdagirişyapmışhalindeseniz, Chrome tarayıcınızınsağüstkoşesindeprofilgörselinizgörünecek.
2. Sağüstkoşedeüçseçenekleribulunur, ilk olangörseli “HızlıSeçim” seçin.
3. “GüvenliArama” seçeneğiseçin ve sonra “Süzme” seçeneğe basın.
4. Geri Düğmeyi basın ve sonra yaptığınız değişikleri otomatik olarak kayıt ediliyor.

Bu özelliği bilgisayarınızdaki Google Web Aramalarınızda porno içeriği engelleyecek.
Sonuçolarak Google Chrome’dekiPornografikwebsiteleriengellemek, dahagüvenlibirsörfyapmakortam için ilk önemliadımdeyebiliriz. Dijitalplatformlardaki porno içeriğindençocuklarakurtarmak, hükümet, teknolojişirketler, öğretmenler ve velilertarafındandüzenlenecekbirciddisorundur. Velilerinkontrolu, Yaşsınırları ve eğitimprogramlarıgibiönleyicitedbirleryerindegetirerekinternet’eçocuklar için güvenlibiryeryapabiliriz.