นโยบายการคืนสินค้า

ตามนโยบายการคืนเงินของสปายมาสเตอร์ โปร ถ้าเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้ใช้งานสามารถได้รับเงินคืนภายใน 10 วันหลังจากทำการซื้อ เฉพาะกรณีที่สาเหตุนั้นแตกต่างไปจากเงื่อนใขที่ระบุในนโยบายการคืนเงิน กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนหลังจาก 10 วันนับจากวันที่ทำการซื้อซอฟต์แวร์ การเรียกร้องทั้งหมดจะต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการคืนเงิน ซึ่งคือ 10 วันหลังจากทำการซื้อสปายมาสเตอร์ โปร

การคืนเงินนั้นจะดำเนินการได้เพียงครั้งเดียว หากพบว่ามีการซื้อการใช้งานของสปายมาสเตอร์ โปรเพิ่ม และทำเรื่องขอรับเงินคืนซ้ำเข้ามา การร้องขอคืนเงินนั้นจะถูกปฏิเสธ

ลูกค้าจะไม่ได้สิทธิ์ที่จะรับเงินคืนใด ๆ หากซอฟต์แวร์นี้ถูกนำไปผ่านการอัพเกรด และหากซอฟต์แวร์นี้ที่ไม่ได้รับการอัพเดทในโทรศัพท์ที่เป็นเป้าหมาย สิ่งนี้ถือว่าเป็นความผิดของลูกค้าเอง

สปายมาสเตอร์ โปรจะไม่ทำการคืนเงินเมื่อเข้าข่ายกรณีต่อไปนี้ :

  • หากโทรศัพท์มือถือเป้าหมายนั้นไม่ได้มีการเชิ่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง
  • หากผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป้าหมายทำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งเป็นการรบกวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและก่อให้เกิดการสูญเสียข้อมูล
  • โทรศัพท์มือถือเป้าหมายได้รับการอัพเดทระบบปฏิบัติการณ์
  • โทรศัพท์มือถือเป้าหมายได้รับการตั้งค่ากลับไปให้เหมือนตอนเพิ่งออกจากโรงงาน
  • มีการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างไม่เหมาะสมโดยลูกค้า
  • ลูกค้าทำให้โทรศัพท์มือถือเป้าหมายใช้งานไม่ได้
  • ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ลูกค้าต้องการเงินคืนกลับมา เพียงเพราะซื้อสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ฯลฯ
  • จะไม่มีการคืนเงินให้กับผู้ใช้ในกรณีที่บัญชีของผู้ใช้หมดอายุลง

สำหรับคำถามอื่นๆ สามารถส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ support@spymasterpro.com