• อ่าน ส่ง/รับ SMS

  สปายมาสเตอร์ โปร ให้คุณได้อ่านข้อความที่รับหรือส่งด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็นเป้าหมาย ด้วยการทำงานของแอพพลิเคชั่นนี้ คุณสามารถ :

  spy on sms

  • ตรวจดู อินบ๊อก และ เอาท์บ็อก; อ่านข้อความที่เข้ามา และออกไป
  • อ่านได้แม้แต่ข้อความที่ถูกลบไปแล้ว
  • ได้รายละเอียดของวันและเวลาของข้อความ
  • ตรวจดูว่าใครคือผู้ส่งและผู้รับข้อความ

  ทำไมต้องมีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ ?

  หากคุณสงสัยว่าพนักงานของคุณอาจจะลักลอบนำข้อมูลสำคัญของบริษัทของคุณไปใช้ แล้วมีทางไหนที่ดีกว่าการทำโดยใช้ SMS! กำจัดทุกข้อสงสัยของคุณทั้งหมดด้วยการลงสปายมาสเตอร์ โปรในโทรศัพท์มือถือของผู้นั้น อ่านทุกข้อความที่ได้รับการส่งหรือผ่านมายังทางโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ -ทุกข้อความจะถูกบันทึกไว้และส่งไปยังบัญชีสปายมาสเตอร์ โปร ของคุณ

  ซื้อสปายมาสเตอร์ แบบพื้นฐานเพียง $8.32 6.66 ดอลล่าร์/เดือน